Témou „Pripravenosť PES na štrukturálne zmeny“ bolo usmerňovanie vedúcich európskych PES prostredníctvom 12. zasadnutia správnej rady v Helsinkách.