Rada pre sieť je rozhodovacím orgánom siete. Jej členmi sú vedúci VSZ z každého členského štátu, Nórska a Islandu, ako aj Komisia. Výbor pre zamestnanosť (EMCO) má štatút pozorovateľa. Rada sa schádza každý rok v júni a decembri v členskom štáte, ktorý predsedá EÚ, aby určila strategické smerovanie siete, diskutovala o vývoji na trhu práce a sledovala vykonávanie pracovného programu. Poradcovia pre európske záležitosti VSZ (Afepa) podporujú a pripravujú výbor v rozhodovacom procese, ktorý sa schádza dvakrát ročne v marci a októbri. Okrem toho je veľa odborníkov z VSZ zapojených do špecializovaných pracovných skupín alebo iných vzdelávacích aktivít. Spolupráca na rôznych úrovniach je kľúčom k pokroku siete.

Rakúsko - Johannes Kopf
Rakúsko - Johannes Kopf
Člen predstavenstva, Arbeitsmarktservice - AMS
Belgicko – Caroline Mancel
Zástupca generálneho riaditeľa, Actiris
Bulharsko – Polina Marinova
Výkonný riaditeľ Národnej agentúry práce – EA
Chorvátsko - Ante Lončar
Generálny riaditeľ, chorvátska služba zamestnanosti - HZZ
Cyprus - Alexandros Alexandrou
Riaditeľ odboru práce, ministerstva práce a sociálneho poistenia
Česká republika – Karel Trpkoš
Generálny riaditeľ Úradu práce Českej republiky, Urad Prace České republiky - UPCR
Dánsko – Jens Erik Zebis
Generálny riaditeľ, Dánska agentúra pre trh práce a nábor - STAR
Estónsko - Meelis Paavel
Vedúci správnej rady Estónskeho fondu poistenia v nezamestnanosti - EUIF
Európska komisia - Jordi Curell Gotor
Európska komisia - Jordi Curell Gotor
Riaditeľ pre pracovnú mobilitu a medzinárodné záležitosti, GR pre zamestnanosť
Fínsko – Tiina Korhonen
Generálny riaditeľ ministerstva hospodárstva a zamestnanosti, regiónov a oddelenia rastu
Francúzsko - Jean Bassères
Generálny riaditeľ Pôle Emploi
Nemecko – Vanessa Ahuja
Člen predstavenstva Nemeckej spolkovej agentúry práce, Bundesagentur für Arbeit - BA
Grécko - Spiros Protopsaltis
Grécko - Spiros Protopsaltis
Guvernér a predseda predstavenstva DYPA, Verejná služba zamestnanosti, Ministerstvo práce a sociálnych vecí.
Maďarsko – Szilvia Balogh
Maďarsko – Szilvia Balogh
Námestník štátneho tajomníka pre zamestnanosť a programy trhu práce
Island - Unnur Sverrisdóttir
Generálny riaditeľ Vinnumálastofnun, riaditeľstvo práce - VMST
Írsko – Fiona Ward
Írsko – Fiona Ward
Zástupca tajomníka, ministerstvo sociálnej ochrany
Taliansko – Raffaele Tangorra
Riaditeľ, Anpal - Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro
Lotyšsko - Evita Simsone
Výkonný riaditeľ
Lichtenštajnsko - Markus Bürgler
Lichtenštajnsko - Markus Bürgler
Vedúci služby trhu práce - Úrad pre ekonomické záležitosti
Litva - Inga Balnanosiene
Riaditeľ služieb zamestnanosti Pod ministerstvom sociálneho zabezpečenia a práce Litovskej republiky
Luxembursko - Isabelle Schlesser
Riaditeľ, Agence pour le développement de l'emploi - ADEM
Malta - Alexia Vella
Malta - Alexia Vella
Generálny riaditeľ, Jobsplus
Nórsko - Hans Christian Holte
Nórsko - Hans Christian Holte
Riaditeľ práce a sociálnych vecí, vedúci Správy nórskej práce a sociálnych vecí - NAV
Poľsko – Marlena Maląg
Poľsko – Marlena Maląg
Minister rodiny, práce a sociálnej politiky
Portugalsko – Domingos Lopes
Predseda správnej rady Inštitútu pre zamestnanosť a odborné vzdelávanie
Rumunsko – Florin Irinel COTOȘMAN
Prezident Rumunskej národnej agentúry pre zamestnanosť
Slovensko – Karol Zimmer
Slovensko – Karol Zimmer
Generálny riaditeľ, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovinsko – Metka Barbo Škerbinc
Úradujúci generálny riaditeľ PES Slovinsko
Španielsko - Gerardo Gutiérrez Ardoy
Generálny riaditeľ, Servicio Público de Empleo Estatal - SEPE
Švédsko - Maria Mindhammar
Generálny riaditeľ služby zamestnanosti
Holandsko - tábory Maarten
Predseda rady holandskej Agentúry pre sociálne zabezpečenie a verejnú zamestnanosť UWV