Predsedom siete PES od 1st júla 2023 je Caroline Mancel, zástupkyňa generálneho riaditeľa PES Belgicko/Actiris.

Belgicko – Caroline Mancel
Zástupca generálneho riaditeľa, Actiris

Prvý podpredseda siete PES je Spiros Protopsaltis, Generálny riaditeľ SES Grécko.

Grécko - Spiros Protopsaltis
Grécko - Spiros Protopsaltis
Guvernér a predseda predstavenstva DYPA, Verejná služba zamestnanosti, Ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Druhý podpredseda je vždy vedúci VSZ členského štátu, ktorý vykonáva predsedníctvo EÚ.