Predsedom siete PES od 1st júla 2019 je Johannes Kopf, Generálny riaditeľ SES Rakúsko.

Rakúsko - Johannes Kopf
Rakúsko - Johannes Kopf
Člen predstavenstva, Arbeitsmarktservice - AMS

Prvý podpredseda siete PES je Spiros Protopsaltis, Generálny riaditeľ SES Grécko.

Grécko - Spiros Protopsaltis
Grécko - Spiros Protopsaltis
Guvernér OAED Organizácie práce, ministerstva práce a sociálnych vecí

Druhý podpredseda je vždy vedúci VSZ členského štátu, ktorý vykonáva predsedníctvo EÚ.