Kríza Covid-19 a následný prepad ekonomickej produkcie v prvých šiestich mesiacoch roku 2020 zanechávajú na európskom trhu práce hlboké jazvy. Vysoká miera neistoty spôsobená krízou ovplyvnila obidva modely ...