Covid-19-krisen och den resulterande nedgången i den ekonomiska produktionen under de första sex månaderna 2020 lämnar djupa ärr på den europeiska arbetsmarknaden. Den höga osäkerhetsnivån orsakad av krisen har påverkat båda mönstren ...