Ordförande för PES-nätverket från och med 1st juli 2023 är Caroline Mancel, biträdande generaldirektör för PES Belgium/Actiris.

Belgien – Caroline Mancel
Biträdande generaldirektör, Actiris

Första vice vice ordförande för PES-nätverket är Spiros Protopsaltis, VD för PES Grekland.

Grekland - Spiros Protopsaltis
Grekland - Spiros Protopsaltis
Guvernör och styrelseordförande för DYPA, Arbetsförmedlingen, Arbets- och socialdepartementet.

Den andra vice ordföranden är alltid chef för PES från den medlemsstat som innehar EU: s ordförandeskap.