PES-nätverket

Det europeiska nätverket för offentliga anställningstjänster inrättades i maj 2014 efter en Beslutet av Europaparlamentet och rådet för att förbättra samarbetet mellan PES i Europa.

Våra medlemmar är de offentliga arbetsförmedlingarna (PES) i alla 27 EU-medlemsstater samt Norge och Island och Liechtenstein och Europeiska kommissionen.

PES-samarbete på europeisk nivå före beslutet går tillbaka till 1997 då kommissionen inrättade en informell rådgivande grupp av chefer för PES (HoPES) för att främja samarbete, utbyte och ömsesidigt lärande mellan sina medlemsorganisationer och för att få special feedback om politiska initiativ inom sysselsättningsområdet.

PES-nätverket kan officiellt höras av Europaparlamentet och rådet, kommissionen och andra EU-organ och få officiellt in sin expertis på arbetsmarknadsområdet.

Vision

Nätverkets vision är att vara ett medel för ett förbättrat europeiskt PES-samarbete så att de kan leverera sin roll som arbetsmarknadsledare, bidra till europeiska sysselsättningsstrategier, förbättra arbetsmarknadsfunktionen och integrationen och skapa bättre balanserade arbetsmarknader.

Mission

Huvudsyftet med PES-nätverket är att främja modernisering av PES, att uppmuntra till optimal användning av utvecklande teknik och förbättrade datakällor, hjälpa dem att anpassa sin roll och funktion som bidrar till genomförandet av EU: s sysselsättningspolitik och strategier. Det kommer att uppnå detta genom att fortsätta stärka och uppmuntra samarbete mellan PES, därigenom:

  • Att öka deras kapacitet att förbättra arbetsmarknadsfunktionen
  • Öka efterfrågan på arbetskraft, bland annat genom att uppmuntra frivillig rörlighet
  • Använda arbetsmarknadsinformation för att förutse krav
  • Förbereda arbetskraften för aktivt arbetsmarknadsdeltagande och kompetensutveckling

För att uppnå våra mål vill vi öka effektiviteten i alla nationella PES, så att de kan erbjuda kvalitativa tjänster:

  • Vi lär av varandra genom att analysera och jämföra prestanda för alla PES
  • Vi utbyter vår information och idéer, särskilt våra bästa metoder. Det här är till exempel program där arbetsgivare lyckas få kontakt med arbetssökande. Naturligtvis använder vi resultaten för våra projekt.
  • Vi genomför initiativ. Ett exempel är ungdomsgarantin. I detta projekt kämpar vi mot ungdomsarbetslösheten. Alla arbetssökande ungdomar bör få ett erbjudande om ett lämpligt jobb eller en utbildningsmöjlighet.

Vi rekommenderar EU-kommissionens webbplats på offentliga anställningstjänster, här hittar du till exempel vår Kunskapscenter eller ett antal delade PES-praxis. Utövarens verktygslådor, analytiska dokument, rapporter och inspirerande metoder samt andra lärandemål från offentliga arbetsförmedlingar över hela Europa kan utforskas. Vår webbsida och relaterade webbplatser ger information för utövare, forskare, intressenter och allmänheten. Denna aktivitet har fått ekonomiskt stöd från Europeiska unionens program för sysselsättning och social innovation "EaSI" (2014-2020). För mer information se: http://ec.europa.eu/social/easi