Nätverksstyrelsen är nätverkets beslutsfattande organ. Dess medlemmar är PES-chefer från varje medlemsland, Norge och Island, samt kommissionen. Sysselsättningskommittén (EMCO) har observatörsstatus. Styrelsen sammanträder i juni och december varje år i den medlemsstat som innehar EU: s ordförandeskap för att fastställa nätverkets strategiska inriktning, diskutera utvecklingen på arbetsmarknaden och för att övervaka genomförandet av arbetsprogrammet. Rådgivarna för europeiska PES-frågor (Afepa) stöder och förbereder styrelsen i beslutsprocessen och sammanträder två gånger om året i mars och oktober. Utöver det är många experter från PES involverade i dedikerade arbetsgrupper eller andra inlärningsaktiviteter. Samarbete på olika nivåer är nyckeln för nätverkets framsteg.

Österrike - Johannes Kopf
Österrike - Johannes Kopf
Styrelseledamot, Arbeitsmarktservice - AMS
Belgien – Caroline Mancel
Biträdande generaldirektör, Actiris
Bulgarien – Polina Marinova
Verkställande direktör för Arbetsförmedlingen – EA
Kroatien - Ante Lončar
Generaldirektör för kroatiska arbetsförmedlingen - HZZ
Cypern - Alexandros Alexandrou
Chef för avdelningen för arbetsmarknadsministeriet för arbets- och socialförsäkring
Tjeckien – Karel Trpkoš
Generaldirektör för Tjeckiens arbetskontor, Urad Prace České Republiky - UPCR
Danmark – Jens Erik Zebis
Generaldirektör för danska byrån för arbetsmarknad och rekrytering - STAR
Estland - Meelis Paavel
Chef för styrelsen, estniska arbetslöshetsförsäkringsfonden - EUIF
EU-kommissionen - Jordi Curell Gotor
EU-kommissionen - Jordi Curell Gotor
Direktör för generaldirektoratet för arbetsmarknadsrörlighet och internationella frågor
Finland – Tiina Korhonen
Generaldirektör Ministeriet för ekonomi och sysselsättningsregioner och avdelningen för tillväxttjänster
Frankrike - Jean Bassères
Generaldirektör för Pôle Emploi
Tyskland – Vanessa Ahuja
Styrelseledamot, tyska federala sysselsättningsbyrån, Bundesagentur für Arbeit - BA
Grekland - Spiros Protopsaltis
Grekland - Spiros Protopsaltis
Guvernör och styrelseordförande för DYPA, Arbetsförmedlingen, Arbets- och socialdepartementet.
Ungern – Szilvia Balogh
Ungern – Szilvia Balogh
Biträdande statssekreterare för sysselsättnings- och arbetsmarknadsprogram
Island - Unnur Sverrisdóttir
Generaldirektör för Vinnumálastofnun, Arbetsmarknadsdirektoratet - VMST
Irland – Fiona Ward
Irland – Fiona Ward
Biträdande sekreterare, avdelningen för socialt skydd
Italien – Raffaele Tangorra
Regissör, ​​Anpal - Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro
Lettland - Evita Simsone
Verkställande direktör
Liechtenstein - Markus Bürgler
Liechtenstein - Markus Bürgler
Chef för arbetsmarknadstjänsten - Byrån för ekonomiska frågor
Litauen - Inga Balnanosiene
Direktör för arbetsförmedlingarna under Republiken Litauens ministerium för social trygghet och arbete
Luxemburg - Isabelle Schlesser
Direktör, Agence pour le développement de l'emploi - ADEM
Malta - Alexia Vella
Malta - Alexia Vella
Verkställande direktör, Jobsplus
Norge - Hans Christian Holte
Norge - Hans Christian Holte
Direktör för arbetsmarknad och social välfärd, chefen för administrationen av norsk arbetskraft och välfärd - NAV
Polen – Marlena Maląg
Polen – Marlena Maląg
Minister för familje-, arbets- och socialpolitik
Portugal – Domingos Lopes
Ordförande för styrelsen för Institutet för sysselsättning och yrkesutbildning
Rumänien – Florin Irinel COTOȘMAN
Ordförande för Rumäniens nationella arbetskraftsbyrå
Slovakien – Karol Zimmer
Slovakien – Karol Zimmer
Generaldirektör, Central Office of Labour Social Affairs and Family
Slovenien – Metka Barbo Škerbinc
Tillförordnad generaldirektör vid PES Slovenien
Spanien - Gerardo Gutiérrez Ardoy
Generaldirektör, Servicio Público de Empleo Estatal - SEPE
Sverige - Maria Mindhammar
Generaldirektör för arbetsförmedlingen
Nederländerna - Maarten Camps
Styrelseordförande för UWV, Social Security and Public Employment Agency i Nederländerna