Niniejsza publikacja OECD dotyczy kluczowego znaczenia systemów uczenia się dorosłych we wspieraniu ludzi w rozwoju ich umiejętności. Wraz z cyfryzacją, pogłębiającą się globalizacją i starzeniem się społeczeństwa świat pracy się zmienia. Zakres, w jakim osoby fizyczne, firmy i gospodarki mogą ...