Przewodniczącym sieci PES od 1 lipca 2023 jest Karolina Mancel, Zastępca Dyrektora Generalnego PES Belgia/Actiris.

Belgia – Caroline Mancel
Zastępca Dyrektora Generalnego, Actiris

Pierwszym wiceprzewodniczącym sieci PSZ jest Spiros Protopsaltis, CEO PES Greece.

Grecja - Spiros Protopsaltis
Grecja - Spiros Protopsaltis
Gubernator i przewodniczący zarządu DYPA, Publicznych Służb Zatrudnienia, Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych.

Drugi wiceprzewodniczący jest zawsze szefem publicznych służb zatrudnienia z państwa członkowskiego sprawującego prezydencję w UE.