Rada sieci jest organem decyzyjnym sieci. Jej członkami są szefowie publicznych służb zatrudnienia z każdego państwa członkowskiego, Norwegii i Islandii, a także Komisja. Komitet Zatrudnienia (EMCO) ma status obserwatora. Rada spotyka się w czerwcu i grudniu każdego roku w państwie członkowskim sprawującym prezydencję w UE, aby określić strategiczny kierunek działania sieci, omówić zmiany na rynku pracy i monitorować wdrażanie programu prac. Doradcy ds. Europejskich publicznych służb zatrudnienia (Afepa) wspierają i przygotowują Zarząd w procesie podejmowania decyzji, spotykając się dwa razy w roku w marcu i październiku. Poza tym wielu ekspertów z publicznych służb zatrudnienia jest zaangażowanych w specjalne grupy robocze lub inne działania edukacyjne. Współpraca na różnych poziomach ma kluczowe znaczenie dla postępu Sieci.

Austria - Johannes Kopf
Austria - Johannes Kopf
Członek zarządu, Arbeitsmarktservice - AMS
Belgia – Caroline Mancel
Zastępca Dyrektora Generalnego, Actiris
Bułgaria – Polina Marinova
Dyrektor Wykonawczy Narodowej Agencji Zatrudnienia – EA
Chorwacja - Ante Lončar
Dyrektor generalny, chorwacka służba zatrudnienia - HZZ
Cypr - Alexandros Alexandrou
Dyrektor Departamentu Pracy Ministerstwa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Czechy – Karel Trpkoš
Dyrektor generalny Urzędu Pracy Republiki Czeskiej, Urad Prace České Republiky - UPCR
Dania – Jens Erik Zebis
Dyrektor Generalny, Duńska Agencja Rynku Pracy i Rekrutacji - STAR
Estonia - Meelis Paavel
Szef zarządu, estoński fundusz ubezpieczenia od bezrobocia - EUIF
Komisja Europejska – Jordi Curell Gotor
Komisja Europejska – Jordi Curell Gotor
Dyrektor ds. Mobilności Pracy i Spraw Międzynarodowych DG ds. Zatrudnienia
Finlandia – Tiina Korhonen
Dyrektor generalny Ministerstwo Spraw Gospodarczych i Regionów Zatrudnienia i Departamentu Usług Wzrostu
Francja - Jean Bassères
Dyrektor Generalny Pôle Emploi
Niemcy – Vanessa Ahuja
Członek zarządu, niemiecka federalna agencja pracy, Bundesagentur für Arbeit - BA
Grecja - Spiros Protopsaltis
Grecja - Spiros Protopsaltis
Gubernator i przewodniczący zarządu DYPA, Publicznych Służb Zatrudnienia, Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych.
Węgry – Szilvia Balogh
Węgry – Szilvia Balogh
Zastępca Sekretarza Stanu ds. Zatrudnienia i Programów Rynku Pracy
Islandia - Unnur Sverrisdóttir
Dyrektor Generalny Vinnumálastofnun, Dyrekcja Pracy – VMST
Irlandia – Fiona Ward
Irlandia – Fiona Ward
Asystent sekretarza, Departament Ochrony Socjalnej
Włochy – Raffaele Tangorra
Dyrektor Anpal - Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro
Łotwa - Evita Simsone
Dyrektor wykonawczy
Liechtenstein - Markus Bürgler
Liechtenstein - Markus Bürgler
Szef Służby Rynku Pracy - Biuro ds. Gospodarczych
Litwa - Inga Balnanosiene
Dyrektor Służb Zatrudnienia w Ministerstwie Zabezpieczenia Społecznego i Pracy Republiki Litewskiej
Luksemburg - Isabelle Schlesser
Dyrektor, Agence pour le développement de l'emploi - ADEM
Malta - Alexia Vella
Malta - Alexia Vella
Dyrektor generalny, Jobsplus
Norwegia - Hans Christian Holte
Norwegia - Hans Christian Holte
Dyrektor ds. Pracy i opieki społecznej, szef administracji norweskiej pracy i opieki społecznej - NAV
Polska – Marlena Maląg
Polska – Marlena Maląg
Minister rodziny, pracy i polityki społecznej
Portugalia – Domingos Lopes
Prezes Rady Zarządzającej Instytutu Zatrudnienia i Kształcenia Zawodowego
Rumunia – Florin Irinel COTOȘMAN
Prezes rumuńskiej Narodowej Agencji Zatrudnienia
Słowacja – Karol Zimmer
Słowacja – Karol Zimmer
Dyrektor generalny, Centralne Biuro Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny
Słowenia – Metka Barbo Škerbinc
Pełniący obowiązki dyrektora generalnego w PES Słowenia
Hiszpania - Gerardo Gutiérrez Ardoy
Dyrektor generalny, Servicio Público de Empleo Estatal - SEPE
Szwecja - Maria Mindhammar
Dyrektor Generalny, Służba Zatrudnienia
Holandia - Maarten Camps
Przewodniczący zarządu UWV, Ubezpieczenia Społecznego i Publicznego Urzędu Pracy Holandii