Z danych EUROSTATU o sytuacji na rynku pracy w II kwartale 2020 r. Wynika, że ​​pomimo dramatycznych zmian wynikających z kryzysu Covid-19, średnie bezrobocie w UE nieco spadło w porównaniu z rokiem poprzednim, a bezrobocie ...