EUROSTAT-data om arbeidsmarkedssituasjonen i andre kvartal 2020 viser at til tross for den dramatiske utviklingen som følge av Covid-19-krisen, falt den gjennomsnittlige arbeidsledigheten i EU noe sammenlignet med året før mens arbeidsledigheten ...