PES-nettverket

Det europeiske nettverket av offentlige sysselsettingstjenester ble opprettet i mai 2014 etter a Vedtak av Europaparlamentet og rådet for å styrke samarbeidet mellom PES i Europa.

Våre medlemmer er de offentlige arbeidsformidlingene (PES) i alle de 27 EU-medlemsstatene, samt Norge og Island og Liechtenstein og EU-kommisjonen.

PES-samarbeid på europeisk nivå før beslutningen går tilbake til 1997 da kommisjonen nedsatte en uformell rådgivende gruppe av leder for PES (HoPES) for å fremme samarbeid, utveksling og gjensidig læring mellom medlemsorganisasjonene, og for å motta spesialisttilbakemeldinger om politiske initiativer i sysselsettingsfeltet.

PES-nettverket kan offisielt høres av Europaparlamentet og rådet, kommisjonen og andre EU-organer og offisielt hente inn sin ekspertise på arbeidsmarkedsområdet.

Visjonen

Nettverkets visjon er å være kjøretøyet for forbedret europeisk PES-samarbeid, slik at de kan levere sin rolle som arbeidsmarkedsledere, bidra til europeiske sysselsettingsstrategier, forbedre arbeidsmarkedets funksjon og integrering og skape bedre balanserte arbeidsmarkeder.

Oppdrag

Hovedformålet med PES-nettverket er å fremme modernisering av PES, oppmuntre til optimal bruk av utviklingsteknologi og forbedrede datakilder, og hjelpe dem med å tilpasse sin rolle og funksjon som bidrar til implementering av EUs sysselsettingspolitikk og strategier. Dette vil oppnå dette ved å fortsette å styrke og oppmuntre til samarbeid mellom PES, og dermed:

  • Øke deres kapasitet til å styrke arbeidsmarkedsfunksjonen
  • Øke etterspørselen etter arbeidskraft, blant annet gjennom å oppmuntre til frivillig mobilitet
  • Bruke arbeidsmarkedsinformasjon for å forutse krav
  • Forberede arbeidsstyrken for aktiv arbeidsmarkedsdeltagelse og kompetanseutvikling

For å oppnå våre mål, ønsker vi å øke effektiviteten til alle nasjonale PES, slik at de kan tilby kvalitative tjenester:

  • Vi lærer av hverandre ved å analysere og sammenligne forestillingene til alle PES
  • Vi utveksler informasjon og ideer, spesielt vår beste praksis. Dette er for eksempel programmer der arbeidsgivere blir brakt i kontakt med arbeidssøkere. Selvfølgelig bruker vi resultatene for prosjektene våre.
  • Vi implementerer initiativ. Et eksempel er ungdomsgarantien. I dette prosjektet kjemper vi mot ungdomsledighet. Alle jobbsøkende ungdommer skal få et tilbud på en passende jobb eller en pedagogisk mulighet.

Vi anbefaler EU-kommisjonens nettsted på Public Employment Services, her kan du finne for eksempel vår Kunnskapssenter eller en rekke delte PES-praksis. Utøverens verktøysett, analytiske artikler, rapporter og inspirerende praksis, samt andre læringsresultater fra offentlige arbeidsformidlinger over hele Europa kan utforskes. Vår nettside og relaterte nettsteder gir informasjon til utøvere, forskere, interessenter og allmennheten. Denne aktiviteten har mottatt økonomisk støtte fra European Union Program for Employment and Social Innovation “EaSI” (2014-2020). For mer informasjon, vennligst kontakt: http://ec.europa.eu/social/easi