Styreleder for PES-nettverket fra og med 1 juli 2023 er Caroline Mancel, visegeneraldirektør i PES Belgium/Actiris.

Belgia – Caroline Mancel
Underdirektør, Actiris

Første nestleder i PES-nettverket er Spiros Protopsaltis, Administrerende direktør i PES Hellas.

Hellas - Spiros Protopsaltis
Hellas - Spiros Protopsaltis
Sysselmann og styreleder i DYPA, Offentlig arbeidsformidling, Arbeids- og sosialdepartementet.

Andre nestleder er alltid sjef for PES fra medlemslandet som innehar EU-presidentskapet.