Nettverksstyret er nettverkets beslutningsorgan. Dens medlemmer er leder for PES fra hvert medlemsland, Norge og Island, samt Kommisjonen. Sysselsettingskomiteen (EMCO) har observatørstatus. Styret møtes hvert år i juni og desember i medlemslandet som har EU-formannskap for å sette den strategiske retningen for nettverket, diskutere arbeidsmarkedsutviklingen og for å overvåke gjennomføringen av arbeidsprogrammet. Rådgiverne for europeiske PES-forhold (Afepa) støtter og forbereder styret i beslutningsprosessen, og møtes to ganger i året i mars og oktober. Utover det er mange eksperter fra PES involvert i dedikerte arbeidsgrupper eller andre læringsaktiviteter. Samarbeid på forskjellige nivåer er nøkkelen for nettverkets fremgang.

Østerrike - Johannes Kopf
Østerrike - Johannes Kopf
Medlem av styret, Arbeitsmarktservice - AMS
Belgia – Caroline Mancel
Underdirektør, Actiris
Bulgaria – Polina Marinova
Administrerende direktør i Arbeidsbyrået – EA
Kroatia - Ante Lončar
Generaldirektør, kroatiske ansettelsestjeneste - HZZ
Kypros - Alexandros Alexandrou
Direktør for arbeidsavdelingen Arbeids- og sosialforsikringsdepartementet
Tsjekkia – Karel Trpkoš
Generaldirektør for arbeidskontoret i Tsjekkia, Urad Prace České Republiky - UPCR
Danmark – Jens Erik Zebis
Generaldirektør, Dansk byrå for arbeidsmarked og rekruttering - STAR
Estland - Meelis Paavel
Leder av styret, estiske arbeidsledighetsforsikringsfondet - EUIF
EU-kommisjonen - Jordi Curell Gotor
EU-kommisjonen - Jordi Curell Gotor
Direktør for GD for arbeidsmobilitet og internasjonale anliggender
Finland – Tiina Korhonen
Generaldirektør Departementet for økonomiske saker og sysselsettingsregioner og avdeling for veksttjenester
Frankrike - Jean Bassères
Generaldirektør for Pôle Emploi
Tyskland – Vanessa Ahuja
Styremedlem, tyske føderale ansettelsesbyrå, Bundesagentur für Arbeit - BA
Hellas - Spiros Protopsaltis
Hellas - Spiros Protopsaltis
Guvernør for OAED Manpower Employment Organisation Arbeids- og sosialdepartementet
Ungarn – Szilvia Balogh
Ungarn – Szilvia Balogh
Visestatssekretær for sysselsettings- og arbeidsmarkedsprogrammer
Island - Unnur Sverrisdóttir
Generaldirektør i Vinnumálastofnun, Arbeidsdirektoratet - VMST
Irland – Fiona Ward
Irland – Fiona Ward
Assisterende sekretær, Institutt for sosial beskyttelse
Italia – Raffaele Tangorra
Regissør, Anpal - Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro
Latvia - Evita Simsone
Direktør
Liechtenstein - Markus Bürgler
Liechtenstein - Markus Bürgler
Leder for arbeidsmarkedstjeneste - Kontor for økonomiske forhold
Litauen - Inga Balnanosiene
Direktør for arbeidsformidling under departementet for sosial sikkerhet og arbeid i Republikken Litauen
Luxembourg - Isabelle Schlesser
Direktør, Agence pour le développement de l'emploi - ADEM
Malta - Alexia Vella
Malta - Alexia Vella
Konsernsjef, Jobsplus
Norge - Hans Christian Holte
Norge - Hans Christian Holte
Direktør for arbeids- og velferdsdirektør, leder for Administrasjonen av norsk arbeidskraft og velferd - NAV
Polen – Marlena Maląg
Polen – Marlena Maląg
Minister for familie-, arbeids- og sosialpolitikk
Portugal – Domingos Lopes
President for styret for Institutt for sysselsetting og yrkesopplæring
Romania – Florin Irinel COTOȘMAN
President for det rumenske nasjonale arbeidsbyrået
Slovakia – Karol Zimmer
Slovakia – Karol Zimmer
Generaldirektør, sentralkontoret for arbeidssamfunn og familie
Slovenia – Metka Barbo Škerbinc
Fungerende generaldirektør ved PES Slovenia
Spania - Gerardo Gutiérrez Ardoy
Generaldirektør, Servicio Público de Empleo Estatal - SEPE
Sverige - Maria Mindhammar
Daglig leder, ansettelsestjenesten
Nederland - Maarten Camps
Styreleder for UWV, Social Security and Public Employment Agency of the Netherlands