24. ja 25. juunil 2021 toimus PESi võrgunõukogu 15. koosolek taas virtuaalses vormis. Pandeemia ei võimaldanud PESi juhatuse liikmetel vastu võtta eesistujariigi Portugali kutset ...