Võrgu nõukogu on võrgu otsuseid tegev organ. Selle liikmeteks on iga liikmesriigi, Norra ja Islandi PSE juhid ning komisjon. Tööhõivekomiteel (EMCO) on vaatleja staatus. Juhatus tuleb kokku iga aasta juunis ja detsembris EL-i eesistujariigis asuvas liikmesriigis, et määrata kindlaks võrgustiku strateegiline suund, arutada tööturu arenguid ja jälgida tööprogrammi rakendamist. Euroopa tööhõivepoliitika küsimustega tegelevad nõustajad (Afepa) toetavad ja valmistavad juhatust ette otsustusprotsessis, kogunedes kaks korda aastas märtsis ja oktoobris. Peale selle on paljud PESi eksperdid kaasatud spetsiaalsetesse töörühmadesse või muudesse õppetegevustesse. Erinevatel tasanditel tehtav koostöö on võrgustiku arengu võti.

Austria - Johannes Kopf
Austria - Johannes Kopf
Arbeitsmarktservice - AMS direktorite nõukogu liige
Belgia – Caroline Mancel
Peadirektori asetäitja, Actiris
Bulgaaria – Polina Marinova
Tööhõiveameti tegevdirektor – EA
Horvaatia - Ante Lončar
Horvaatia tööhõiveameti peadirektor - HZZ
Küpros - Alexandros Alexandrou
Töö- ja sotsiaalministeeriumi tööministeeriumi osakonna direktor
Tšehhi – Karel Trpkoš
Tšehhi Vabariigi tööbüroo peadirektor Urad Prace České Republiky - UPCR
Taani – Jens Erik Zebis
Taani tööturu ja värbamise agentuuri peadirektor - STAR
Eesti - Meelis Paavel
Eesti Töötukassa juhatuse liige - EUIF
ELi komisjon - Jordi Curell Gotor
ELi komisjon - Jordi Curell Gotor
Tööjõu liikuvuse ja rahvusvaheliste suhete direktor Tööhõive peadirektoraat
Soome – Tiina Korhonen
Majandus- ja tööhõivepiirkondade ning majanduskasvu teenuste osakonna peadirektor
Prantsusmaa - Jean Bassères
Pôle Emploi peadirektor
Saksamaa – Vanessa Ahuja
Bundesagentur für Arbeit - Saksamaa föderaalse tööhõiveagentuuri juhatuse liige
Kreeka - Spiros Protopsaltis
Kreeka - Spiros Protopsaltis
Töö- ja sotsiaalministeeriumi riikliku tööhõiveameti DYPA kuberner ja juhatuse esimees.
Ungari – Szilvia Balogh
Ungari – Szilvia Balogh
Tööhõive- ja tööturuprogrammide aseriigisekretär
Island - Unnur Sverrisdóttir
Vinnumálastofnuni peadirektor, töödirektoraat - VMST
Iirimaa – Fiona Ward
Iirimaa – Fiona Ward
Sotsiaalkaitse osakonna abisekretär
Itaalia – Raffaele Tangorra
Lavastaja, Anpal - Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro
Läti - Evita Simsone
Tegevdirektor
Liechtenstein - Markus Bürgler
Liechtenstein - Markus Bürgler
Tööturuteenistuse juhataja - majanduskontor
Leedu - Inga Balnanosiene
Leedu Vabariigi sotsiaalkindlustus- ja tööministeeriumi alluvuses tööturuasutuste direktor
Luksemburg - Isabelle Schlesser
ADEMi Agence pour le développement de l'emploi režissöör
Malta - Alexia Vella
Malta - Alexia Vella
Jobsplusi tegevjuht
Norra - Hans Christian Holte
Norra - Hans Christian Holte
Töö- ja sotsiaalhoolekande direktor, NAVi Norra töö- ja hoolekande administratsiooni juht
Poola – Marlena Maląg
Poola – Marlena Maląg
Perekonna-, töö- ja sotsiaalpoliitika minister
Portugal – Domingos Lopes
Tööhõive- ja kutseõppeinstituudi juhatuse president
Rumeenia – Florin Irinel COTOȘMAN
Rumeenia riikliku tööhõiveameti president
Slovakkia – Karol Zimmer
Slovakkia – Karol Zimmer
Töösuhete ja perekonna keskasutuse peadirektor
Sloveenia – Metka Barbo Škerbinc
Sloveenia PESi peadirektori kohusetäitja
Hispaania - Gerardo Gutiérrez Ardoy
Peadirektor, Servicio Público de Empleo Estatal - SEPE
Rootsi - Maria Mindhammar
Tööhõivetalituse peadirektor
Holland - Maarteni laagrid
Hollandi sotsiaalkindlustuse ja riikliku tööhõiveameti UWV juhatuse esimees