Η χρήση στατιστικών εργαλείων προσδιορισμού προφίλ είναι πλέον πιο διαδεδομένη. Ενώ η Αυστραλία και οι Η.Π.Α. είχαν ήδη εισαγάγει πλήρως επιχειρησιακά συστήματα δημιουργίας προφίλ με βάση στατιστική πρόβλεψη στα 1990, η προσέγγιση έχει αποκτήσει εξέχουσα θέση στην Ευρώπη κατά το παρελθόν ...