Ο πρόεδρος του δικτύου ΔΥΑ από τον 1st τον Ιούλιο του 2019 είναι Johannes Kopf, Διευθύνων Σύμβουλος της PES Αυστρίας.

Αυστρία - Johannes Kopf
Αυστρία - Johannes Kopf
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Arbeitsmarktservice - AMS

Ο πρώτος αντιπρόεδρος του δικτύου ΔΥΑ είναι Σπύρος Πρωτοψάλτης, Διευθύνων Σύμβουλος της PES Ελλάδας.

Ελλάδα - Σπύρος Πρωτοψάλτης
Ελλάδα - Σπύρος Πρωτοψάλτης
Διοικητής του Οργανισμού Απασχόλησης του ΟΑΕΔ Manpower Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Ο δεύτερος αντιπρόεδρος είναι πάντα ο επικεφαλής της ΔΥΑ από το κράτος μέλος που ασκεί την προεδρία της ΕΕ.