Ο πρόεδρος του δικτύου ΔΥΑ από τον 1st τον Ιούλιο του 2023 είναι Καρολάιν Μάνσελ, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της PES Belgium/Actiris.

Βέλγιο – Caroline Mancel
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Ακτίρης

Ο πρώτος αντιπρόεδρος του δικτύου ΔΥΑ είναι Σπύρος Πρωτοψάλτης, Διευθύνων Σύμβουλος της PES Ελλάδας.

Ελλάδα - Σπύρος Πρωτοψάλτης
Ελλάδα - Σπύρος Πρωτοψάλτης
Διοικητής & Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΥΠΑ, Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ο δεύτερος αντιπρόεδρος είναι πάντα ο επικεφαλής της ΔΥΑ από το κράτος μέλος που ασκεί την προεδρία της ΕΕ.