Το Δίκτυο Δικτύου είναι το σώμα λήψης αποφάσεων του Δικτύου. Τα μέλη του είναι επικεφαλής των ΔΥΑ από κάθε κράτος μέλος, τη Νορβηγία και την Ισλανδία, καθώς και η Επιτροπή. Η Επιτροπή Απασχόλησης (EMCO) έχει καθεστώς παρατηρητή. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο κάθε έτους στο κράτος μέλος που ασκεί την Προεδρία της ΕΕ για να καθορίσει τη στρατηγική κατεύθυνση του Δικτύου, να συζητήσει τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και να παρακολουθήσει την εφαρμογή του Προγράμματος Εργασίας. Οι σύμβουλοι για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις PES (Afepa) υποστηρίζουν και προετοιμάζουν το διοικητικό συμβούλιο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, συνεδριάζοντας δύο φορές το χρόνο τον Μάρτιο και τον Οκτώβριο. Πέρα από αυτό, πολλοί εμπειρογνώμονες από το PES συμμετέχουν σε ειδικές ομάδες εργασίας ή άλλες μαθησιακές δραστηριότητες. Η συνεργασία σε διαφορετικά επίπεδα είναι το κλειδί για την πρόοδο του Δικτύου.

Αυστρία - Johannes Kopf
Αυστρία - Johannes Kopf
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Arbeitsmarktservice - AMS
Βέλγιο – Caroline Mancel
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Ακτίρης
Βουλγαρία – Polina Marinova
Εκτελεστικός Διευθυντής του Εθνικού Οργανισμού Απασχόλησης – ΕΑ
Κροατία - Ante Lončar
Γενικός Διευθυντής της Κροατικής Υπηρεσίας Απασχόλησης - HZZ
Κύπρος - Αλέξανδρος Αλεξάνδρου
Διευθυντής του Τμήματος Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τσεχία – Karel Trpkoš
Γενικός Διευθυντής του Γραφείου Εργασίας της Τσεχικής Δημοκρατίας, Urad Prace České Republiky - UPCR
Δανία – Γενς Έρικ Ζέμπης
Γενικός Διευθυντής της Δανικής Υπηρεσίας Αγοράς Εργασίας και Προσλήψεων - STAR
Εσθονία - Meelis Paavel
Επικεφαλής του διοικητικού συμβουλίου, εσθονικό ταμείο ασφάλισης ανεργίας - EUIF
Επιτροπή της ΕΕ - Jordi Curell Gotor
Επιτροπή της ΕΕ - Jordi Curell Gotor
Διευθυντής ΓΔ Απασχόλησης και Διεθνών Υποθέσεων Εργασίας
Φινλανδία – Tiina Korhonen
Γενικός Διευθυντής Υπουργείο Οικονομικών και Απασχόλησης Περιφέρειες και Τμήμα Υπηρεσιών Ανάπτυξης
Γαλλία - Jean Bassères
Γενικός Διευθυντής του Pôle Emploi
Γερμανία – Vanessa Ahuja
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης, Bundesagentur für Arbeit - BA
Ελλάδα - Σπύρος Πρωτοψάλτης
Ελλάδα - Σπύρος Πρωτοψάλτης
Διοικητής & Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΥΠΑ, Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Ουγγαρία – Szilvia Balogh
Ουγγαρία – Szilvia Balogh
Αναπληρωτής Υφυπουργός για Προγράμματα Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας
Ισλανδία - Unnur Sverrisdóttir
Γενικός Διευθυντής Vinnumálastofnun, Διεύθυνση Εργασίας - VMST
Ιρλανδία – Fiona Ward
Ιρλανδία – Fiona Ward
Βοηθός Γραμματέας, Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας
Ιταλία – Raffaele Tangorra
Σκηνοθέτης, Anpal - Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro
Λετονία - Evita Simsone
Εκτελεστικός Διευθυντής - andrew@betterdays.ngo
Λιχτενστάιν - Markus Bürgler
Λιχτενστάιν - Markus Bürgler
Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Αγοράς Εργασίας - Γραφείο Οικονομικών Υποθέσεων
Λιθουανία - Inga Balnanosiene
Διευθυντής Υπηρεσιών Απασχόλησης Υπό το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης και Εργασίας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας
Λουξεμβούργο - Isabelle Schlesser
Διευθυντής, Agence pour le développement de l'emploi - ADEM
Μάλτα - Alexia Vella
Μάλτα - Alexia Vella
Διευθύνων Σύμβουλος, Jobsplus
Νορβηγία - Χανς Κρίστιαν Χολτ
Νορβηγία - Χανς Κρίστιαν Χολτ
Διευθυντής Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας, επικεφαλής της Διοίκησης της Νορβηγικής Εργασίας και Πρόνοιας - NAV
Πολωνία – Marlena Maląg
Πολωνία – Marlena Maląg
Υπουργός Οικογένειας, Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής
Πορτογαλία – Ντομίνγκος Λόπες
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης
Ρουμανία – Florin Irinel COTOȘMAN
Πρόεδρος της Ρουμανικής Εθνικής Υπηρεσίας Απασχόλησης
Σλοβακία – Karol Zimmer
Σλοβακία – Karol Zimmer
Γενικός Διευθυντής, Κεντρικό Γραφείο Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικογένειας
Σλοβενία ​​– Metka Barbo Škerbinc
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της PES Σλοβενίας
Ισπανία - Gerardo Gutiérrez Ardoy
Γενικός Διευθυντής, Servicio Público de Empleo Estatal - SEPE
Σουηδία - Maria Mindhammar
Γενικός Διευθυντής, Υπηρεσία Απασχόλησης
Κάτω Χώρες - Maarten Camps
Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της UWV, του Οργανισμού Κοινωνικής Ασφάλισης και Δημόσιας Απασχόλησης των Κάτω Χωρών