Denna bok, som är skriven för PES-nätverkets femårsdag, ger exceptionell inblick i policyer och praxis inspirerad av det nära samarbetet som markerar essensen i PES-nätverket.