PES-nätverkets årsrapport för 2020 ger en översikt över alla aktiviteter i PES-nätverket under hela 2020. Mot bakgrund av COVID-19-pandemin var PES-nätverket tvungen att anpassa sitt årliga arbetsprogram. Ny...