Książka, napisana z okazji piątej rocznicy pracy sieci PES, zapewnia wyjątkowy wgląd w zasady i praktyki inspirowane ścisłą współpracą, która stanowi istotę sieci PES.