Hea lugeja, selles tööturubülletäänis soovime teile tutvustada PES-võrgustiku 2022. aasta tööprogrammi. Detsembrikuu juhatuse koosolekul Sloveenia eesistumise ajal kiitis PES-i võrgustiku juhatus heaks...