Σεπτέμβριος 17, το EURES Βουλγαρία, ως τμήμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης της Βουλγαρίας, διοργανώνει μια επιτυχημένη διεθνή ανταλλαγή εργασίας - την Ευρωπαϊκή Ημέρα Εργασίας στην Σόφια. Οι εργοδότες και οι αναζητούντες εργασία έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν δωρεάν μέσω ...