Τα τελευταία χρόνια το Ηνωμένο Βασίλειο έχει εξελιχθεί σε ένα ελκυστικό μέρος για εργασία και διαβίωση για πολλούς πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια του λόγου σχετικά με το Ηνωμένο Βασίλειο που εγκατέλειψε την Ευρωπαϊκή Ένωση, η κατοικία ...