Γράφτηκε με την ευκαιρία της πέμπτης επετείου του Δικτύου ΕΣΚ, το βιβλίο αυτό παρέχει εξαιρετική εικόνα των πολιτικών και πρακτικών που εμπνέονται από τη στενή συνεργασία που σηματοδοτεί την ουσία του Δικτύου ΔΥΑ.