Η Ετήσια Έκθεση 2020 του Δικτύου PES παρέχει μια επισκόπηση όλων των δραστηριοτήτων του Δικτύου PES καθ 'όλη τη διάρκεια του 2020. Υπό το φως της πανδημίας COVID-19, το Δίκτυο PES έπρεπε να προσαρμόσει το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του. Νέος...