На 15 декември генералните директори на балтийската ПЕС определиха приоритетите на годишната работна програма 2021 г. за сътрудничеството в балтийската ПЕС. Работната програма за 2021 г. ще разгледа въздействието на пандемията COVID-19 върху пазара на труда. Семинари и ...