Съветът на мрежата е органът, който взема решенията на мрежата. Неговите членове са ръководители на ПЕС от всяка държава-членка, Норвегия и Исландия, както и Комисията. Комитетът по заетостта (EMCO) има статут на наблюдател. Съветът се събира през юни и декември всяка година в държавата-членка, която е председател на ЕС, за да определи стратегическата насока на мрежата, да обсъжда развитието на пазара на труда и да наблюдава изпълнението на работната програма. Съветниците по европейските въпроси на ПЕС (Afepa) подпомагат и подготвят Съвета в процеса на вземане на решения, който се събира два пъти годишно през март и октомври. Освен това много експерти от ПЕС са включени в специални работни групи или други учебни дейности. Сътрудничеството на различни нива е от ключово значение за напредъка на мрежата.

Австрия - Йоханес Копф
Австрия - Йоханес Копф
Член на Съвета на директорите, Arbeitsmarktservice - AMS
Белгия – Каролайн Мансел
Заместник генерален директор, Actiris
България – Полина Маринова
Изпълнителен директор на Агенцията по заетостта – АЗ
Хърватия - Анте Лончар
Генерален директор, Хърватска служба по заетостта - HZZ
Кипър - Александрос Александру
Директор на Министерството на труда Министерство на труда и социалното осигуряване
Чехия – Карел Трпкош
Генерален директор на Бюрото по труда на Чешката република, Urad Prace České Republiky - UPCR
Дания – Йенс Ерик Зебис
Генерален директор на Датската агенция за пазара на труда и наемането на персонал - STAR
Естония - Меелис Паавел
Ръководител на Управителния съвет на Естонски фонд за осигуряване за безработица - EUIF
Комисия на ЕС - Джорди Кюрел Готор
Комисия на ЕС - Джорди Кюрел Готор
Директор на ГД „Трудова мобилност и международни отношения“
Финландия – Тийна Корхонен
Генерален директор Министерство на икономическите въпроси и регионите по заетостта и службите за растеж
Франция - Жан Басер
Генерален директор на Pôle Emploi
Германия – Ванеса Ахуджа
Член на Управителния съвет, Германската федерална агенция по заетостта, Bundesagentur für Arbeit - BA
Гърция - Spiros Protopsaltis
Гърция - Spiros Protopsaltis
Управител и председател на борда на DYPA, Обществена служба по заетостта, Министерство на труда и социалните въпроси.
Унгария – Силвия Балог
Унгария – Силвия Балог
Заместник държавен секретар по програмите по заетостта и пазара на труда
Исландия - Unnur Sverrisdóttir
Генерален директор на Vinnumálastofnun, Дирекция по труда - VMST
Ирландия – Фиона Уорд
Ирландия – Фиона Уорд
Помощник секретар, отдел „Социална защита“
Италия – Рафаеле Тангора
Директор, Anpal - Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro
Латвия - Evita Simsone
Изпълнителен директор
Лихтенщайн - Маркус Бюрглер
Лихтенщайн - Маркус Бюрглер
Ръководител на Службата за пазара на труда - Служба по икономически въпроси
Литва - Инга Балнаносиене
Директор на службите по заетостта към Министерството на социалното осигуряване и труда на Република Литва
Люксембург - Изабел Шлесер
Директор, Agence pour le développement de l'emploi - ADEM
Малта - Алексия Вела
Малта - Алексия Вела
Главен изпълнителен директор, Jobsplus
Норвегия - Ханс Кристиан Холте
Норвегия - Ханс Кристиан Холте
Директор на труда и социалните грижи, ръководителят на администрацията на норвежкия труд и благосъстояние - NAV
Полша – Марлена Малонг
Полша – Марлена Малонг
Министър на семейството, труда и социалната политика
Португалия – Домингос Лопес
Председател на Управителния съвет на Института за заетост и професионално обучение
Румъния – Флорин Иринел КОТОШМАН
Председател на Румънската национална агенция по заетостта
Словакия – Карол Цимер
Словакия – Карол Цимер
Генерален директор, Централна служба по трудови социални въпроси и семейство
Словения – Метка Барбо Шкербинц
Действащ генерален директор на PES Словения
Испания - Херардо Гутиерес Ардой
Генерален директор, Servicio Público de Empleo Estatal - SEPE
Швеция - Мария Миндхаммар
Генерален директор, Служба за заетост
Холандия - Лагери Маартен
Председател на борда на UWV, Агенцията за социално осигуряване и обществена заетост на Холандия