Председателят на мрежата на PES към 1st юли 2023 е Каролин Мансел, заместник генерален директор на PES Белгия/Actiris.

Белгия – Каролайн Мансел
Заместник генерален директор, Actiris

Първи заместник-председател на мрежата на ПЕС е Спирос Протопсалтис, Изпълнителен директор на PES Гърция.

Гърция - Spiros Protopsaltis
Гърция - Spiros Protopsaltis
Управител и председател на борда на DYPA, Обществена служба по заетостта, Министерство на труда и социалните въпроси.

Вторият заместник-председател винаги е ръководител на ПЕС от държавата-членка, която е председател на ЕС.