Председателят на мрежата на PES към 1st юли 2019 е Йоханес Копф, Изпълнителен директор на PES Австрия.

Австрия - Йоханес Копф
Австрия - Йоханес Копф
Член на Съвета на директорите, Arbeitsmarktservice - AMS

Първи заместник-председател на мрежата на ПЕС е Спирос Протопсалтис, Изпълнителен директор на PES Гърция.

Гърция - Spiros Protopsaltis
Гърция - Spiros Protopsaltis
Управител на OAED Manpower Организация по заетостта Министерство на труда и социалните въпроси

Вторият заместник-председател винаги е ръководител на ПЕС от държавата-членка, която е председател на ЕС.