Nova publikacija Europske mreže javnih službi za zapošljavanje (PES mreža) predstavlja sve veću potrebu i evolutivnu prirodu partnerstava PES-a za učinkovito zadovoljavanje suvremenih potreba tržišta rada. Njegovi naglasci uključuju potrebu za fleksibilnim pristupima i ...