Mrežni odbor je tijelo koje donosi odluke. Njegovi su članovi šefovi PES-a iz svake države članice, Norveške i Islanda, kao i Komisija. Odbor za zapošljavanje (EMCO) ima status promatrača. Odbor se sastaje u lipnju i prosincu svake godine u državi članici koja predsjedava Europskom unijom kako bi odredio strateški smjer Mreže, raspravio razvoj tržišta rada i nadzirao provedbu Programa rada. Savjetnici za europska pitanja PES-a (Afepa) podržavaju i pripremaju Odbor u procesu donošenja odluka, koji se sastaje dva puta godišnje u ožujku i listopadu. Osim toga, mnogi stručnjaci iz PES-a uključeni su u namjenske radne skupine ili druge aktivnosti učenja. Suradnja na različitim razinama ključna je za napredak Mreže.

Austrija - Johannes Kopf
Austrija - Johannes Kopf
Član Upravnog odbora, Arbeitsmarktservice - AMS
Belgija – Caroline Mancel
Zamjenik glavnog direktora, Actiris
Bugarska – Polina Marinova
Izvršni direktor Nacionalne agencije za zapošljavanje – AZZ
Hrvatska - Ante Lončar
Generalnog direktora, Hrvatski zavod za zapošljavanje - HZZ
Cipar - Alexandros Alexandrou
Ravnatelja odjela Ministarstva rada i socijalnog osiguranja
Češka – Karel Trpkoš
Generalni direktor Ureda rada Češke Republike, Službe Prace České Republiky - UPCR
Danska – Jens Erik Zebis
Generalni direktor, Danska agencija za tržište rada i zapošljavanje - STAR
Estonija - Meelis Paavel
Šef uprave, estonski fond za osiguranje od nezaposlenosti - EUIF
Komisija EU - Jordi Curell Gotor
Komisija EU - Jordi Curell Gotor
Ravnateljica za radnu mobilnost i međunarodne poslove DG Zaposlenja
Finska – Tiina Korhonen
Generalni direktor, Ministarstvo ekonomskih poslova i regiona za zapošljavanje i Službe za rast
Francuska - Jean Bassères
Generalni direktor Pôle Emploi
Njemačka – Vanessa Ahuja
Član uprave, Njemačke savezne agencije za zapošljavanje, Bundesagentur für Arbeit - BA
Grčka - Spiros Protopsaltis
Grčka - Spiros Protopsaltis
Guverner i predsjednik uprave DYPA, Javna služba za zapošljavanje, Ministarstvo rada i socijalne skrbi.
Mađarska – Szilvia Balogh
Mađarska – Szilvia Balogh
Zamjenik državnog tajnika za programe zapošljavanja i tržišta rada
Island - Unnur Sverrisdóttir
Generalni direktor Vinnumálastofnun, Uprava za rad - VMST
Irska – Fiona Ward
Irska – Fiona Ward
Pomoćnik tajnika, Odjel za socijalnu zaštitu
Italija – Raffaele Tangorra
Redatelj, Anpal - Nacionalna agencija za političko djelovanje Lavoro
Latvija - Evita Simsone
Izvršni direktor
Lihtenštajn - Markus Bürgler
Lihtenštajn - Markus Bürgler
Voditelj Službe za tržište rada - Ured za ekonomske poslove
Litva - Inga Balnanosiene
Ravnatelj službi za zapošljavanje pri Ministarstvu socijalne sigurnosti i rada Republike Litve
Luksemburg - Isabelle Schlesser
Direktor, Agence pour le développement de l'emploi - ADEM
Malta - Alexia Vella
Malta - Alexia Vella
Glavni izvršni direktor, Jobsplus
Norveška - Hans Christian Holte
Norveška - Hans Christian Holte
Direktor rada i socijalne skrbi, šef uprave norveškog rada i dobrobiti - NAV
Poljska – Marlena Maląg
Poljska – Marlena Maląg
Ministar obitelji, rada i socijalne politike
Portugal – Domingos Lopes
Predsjednik Upravnog vijeća Zavoda za zapošljavanje i stručno osposobljavanje
Rumunjska – Florin Irinel COTOȘMAN
Predsjednik Rumunjske nacionalne agencije za zapošljavanje
Slovačka – Karol Zimmer
Slovačka – Karol Zimmer
Generalnog direktora, Središnji ured za socijalna pitanja i obitelj
Slovenija – Metka Barbo Škerbinc
Vršitelj dužnosti generalnog direktora PES-a Slovenija
Španjolska - Gerardo Gutiérrez Ardoy
Generalni direktor, Servicio Público de Empleo Estatal - SEPE
Švedska - Maria Mindhammar
Generalni direktor, zavod za zapošljavanje
Nizozemska - kampovi Maarten
Predsjedatelj odbora UWV-a, Nizozemske agencije za socijalno osiguranje i javno zapošljavanje