Predsjedatelj PES mreže od 1st srpnja 2023 je Caroline Mancel, zamjenik glavnog direktora PES-a Belgija/Actiris.

Belgija – Caroline Mancel
Zamjenik glavnog direktora, Actiris

Prvi potpredsjednik Mreže zavoda je Spiros Protopsaltis, Predsjednik uprave PES Grčka.

Grčka - Spiros Protopsaltis
Grčka - Spiros Protopsaltis
Guverner i predsjednik uprave DYPA, Javna služba za zapošljavanje, Ministarstvo rada i socijalne skrbi.

Drugi potpredsjednik uvijek je šef PES-a iz države članice koja predsjeda EU.