I 2013 nådde arbetslösheten i Europa sin deprimerande topp. Antalet arbetslösa i hela EU nådde 26.334 miljoner, arbetslösheten var 10.9%. Ungdomars arbetsmarknadssituation var särskilt osäker, i 2013 var arbetslösheten ...