Denna OECD-publikation behandlar hur vuxenutbildningssystem är nyckeln till att stödja människor i deras kompetensutveckling. Med digitalisering, fördjupad globalisering och befolkningens åldrande förändras arbetsvärlden. I vilken utsträckning individer, företag och ekonomier kan ...