Att ta itu med könsdiskriminering på arbetsmarknaden har varit en prioritet för den europeiska sysselsättningspolitiken sedan Europeiska ekonomiska gemenskapen grundades. En nyligen publicerad rapport från PES Network undersöker den aktuella positionen när det gäller kön ...