13.8 miljoner medborgare i EU: s 28 / EFTA-länder i åldern mellan 15 och 64 bodde inte i sitt hemland (land med sitt medborgarskap) i 2018 och denna siffra växte med 45% i jämförelse med 2008. Växande trender ...