Den 6 - 7 november 2019 ägde det årliga Baltic PES-mötet rum i Riga, den här gången med fokus på 'Strategisk förvaltning och digitalisering i PES'. I sitt inledande tal ledde chefen för den lettiska offentliga arbetsförmedlingen Evita ...