Temat ”PES beredskap för strukturella förändringar” ledde cheferna för europeiska PES genom det 12: e styrelsemötet i Helsingfors.