Publisher

PES Österrike (AMS) för PES-nätverk
Vorstandsbüro
Treustraße 35-43
1200 Wien
Österrike

Copyright

Allt innehåll i www.pesnetwork.eu kan kopieras för privat bruk och för undervisningsfrågor.

Juridiska meddelanden / ansvarsfrihet

Länkar till tredje parts webbplatser på denna webbplats tillhandahålls endast för din bekvämlighet och / eller referens. Operatörerna för länkade webbplatser är ensamma ansvariga för deras innehåll.

Även om innehållet har kontrollerats noggrant accepteras ingen garanti eller ansvar för att all information visas fullständigt, korrekt och i den senaste statusen hela tiden. All information kan redigeras, raderas eller ändras utan föregående meddelande. Alla produktnamn, produktbeskrivningar och logotyper som nämns på denna sida är registrerade varumärken och egendom för respektive rättighetsägare.

Webbplats

Implementering och underhåll: Austrian Federal Computing Center
Projektledare: Robert Seyfriedsberger