Uppsatsen ger en reflektion bland PES över hur vi kan arbeta bättre tillsammans med utbildningssektorn för att förbättra de befintliga tjänsterna med kunskap, expertis och resurser. Den innehåller konkreta rekommendationer för ett förbättrat samarbete mellan PES ...