Mreža PES

Evropska mreža javnih služb za zaposlovanje je bila ustanovljena maja 2014 po a Sklep Evropskega parlamenta in Sveta za krepitev sodelovanja med JZZ v Evropi.

Naši člani so Javni zavodi za zaposlovanje (PES) vseh 27 držav članic EU, pa tudi Norveške in Islandije ter Lihtenštajna in Evropska komisija.

Sodelovanje PES na evropski ravni pred odločitvijo sega v 1997, ko je Komisija ustanovila neformalno svetovalno skupino vodij JZS (HoPES) za spodbujanje sodelovanja, izmenjave in vzajemnega učenja med organizacijami članicami ter za prejemanje strokovnih povratnih informacij o pobudah politike v področje zaposlovanja.

Mrežo PES lahko Evropski parlament in Svet, Komisija in drugi organi EU uradno zaslišijo in uradno predložijo svoje znanje na področju trga dela.

Vizija

Vizija omrežja je biti orodje za okrepljeno evropsko sodelovanje na področju javnega zavoda, ki jim bo omogočilo izpolnjevanje vloge voditeljev na trgu dela, prispevanje k evropskim strategijam zaposlovanja, izboljšanje delovanja trga dela in povezovanje ter ustvarjanje bolj uravnoteženih trgov dela.

Mission

Glavni namen mreže PES je pospeševanje posodobitve javnih zavodov za zaposlovanje, spodbujanje optimalne uporabe razvijajoče se tehnologije in izboljšanih virov podatkov, ki jim pomaga pri prilagajanju njihove vloge in funkcije, ki prispeva k izvajanju politik in strategij zaposlovanja v EU. To bo doseglo z nadaljnjim krepitvijo in spodbujanjem sodelovanja med JZZ, s čimer bo:

  • Povečanje njihove zmogljivosti za izboljšanje delovanja trga dela
  • Povečanje povpraševanja po delovni sili, tudi s spodbujanjem prostovoljne mobilnosti
  • Uporaba informacij o trgu dela za predvidevanje potreb
  • Priprava delovne sile za aktivno udeležbo na trgu dela in razvoj veščin

Za dosego svojih ciljev želimo povečati učinkovitost vseh nacionalnih javnih zavodov, da bodo lahko ponudili kakovostne storitve:

  • Učimo se drug od drugega, če analiziramo in primerjamo predstave vseh PES
  • Izmenjujemo svoje informacije in ideje, zlasti najboljše prakse. To so na primer programi, pri katerih delodajalci uspešno stopijo v stik z iskalci zaposlitve. Seveda rezultate uporabimo za svoje projekte.
  • Izvajamo pobude. En primer je jamstvo za mlade. V tem projektu se borimo proti brezposelnosti mladih. Vsi mladi, ki iščejo zaposlitev, bi morali dobiti ponudbo za primerno zaposlitev ali priložnost za izobraževanje.

Priporočamo Spletna stran Evropske komisije o javnih zavodih za zaposlovanje, tukaj najdete na primer naše Center znanja ali skupino skupnih rabe PES prakse. Ogledati je mogoče praktična orodja, analitične dokumente, poročila in navdihujoče prakse ter druge učne rezultate javnih zavodov za zaposlovanje po Evropi. Naša spletna stran in s tem povezana spletna mesta zagotavljajo informacije za izvajalce, raziskovalce, zainteresirane strani in splošno javnost. Ta dejavnost je prejela finančno podporo Programa Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije „EaSI“ (2014–2020). Za dodatne informacije se obrnite na: http://ec.europa.eu/social/easi