V zadnjih petih letih je bila povprečna brezposelnost v 28. četrtletju v EU za 1% višja kot v tretjem četrtletju.