Letno poročilo mreže PES za leto 2020 vsebuje pregled vseh dejavnosti mreže PES v letu 2020. Glede na pandemijo COVID-19 je morala mreža PES prilagoditi svoj letni delovni program. Novo ...