Tema „PES pripravljenost na strukturne spremembe“ je vodila vodje evropskih PES na 12. zasedanju odbora v Helsinkih.