Vážený čitateľ, v tomto bulletine o trhu práce by sme vám chceli predstaviť pripravovaný pracovný program Siete PES na rok 2022. Na decembrovom zasadnutí správnej rady počas slovinského predsedníctva Rada siete PES schválila...