Pozrite sa, ako sa PES učia a vzájomne profitujú. Predseda Johannes Kopf sa zaväzuje posilňovať úspešnú prácu siete PES - tiež posilňovať svoju úlohu siete PES ako poradcu pre politiky ....