V kontexte Európskeho roka zručností sa 2023. marca konala konferencia zainteresovaných strán siete PES 30 na tému „Posilnenie pracovnej sily, preklenutie rozdielov v zručnostiach“. Približne 150 účastníkov sa stretlo v Bruseli, aby prediskutovali...